Witraż „Matka Boża z Dzieciątkiem” w zachodniej ścianie kolegiaty, zasłonięta rusztowaniami