Rzeźba Maryi – część grupy Ukrzyżowania z ołtarza głównego kolegiaty