Sześcioboczny obraz „Chrystus Pantokrator”, umieszczony w zwieńczeniu ołtarza głównego, wyszedł spod pędzla Heinricha Redtela