Widok prezbiterium w kierunku sklepienia w trakcie prac konserwatorskich