Widok prezbiterium w trakcie prac konserwatorskich