Płaskorzeźba lewego ościeża płn. portalu masywu wieżowego