Płaskorzeźba prawego ościeża płn. portalu masywu wieżowego