Cyfryzacja 3D główek ceramicznych na elawacji kaplicy Mariackiej kościoła