Anioł dmący w róg – fragment odrestaurowanej polichromii sklepienia nawy głównej