Fragment odrestaurowanej polichromii sklepienia nawy głównej