Człowiek ze skrzydłami – symbol Mateusza Ewangelisty zdobi sklepienie kaplicy Mildenitzów