Fragment polichromii sklepień nawy głównej – muzykujące anioły