Między żebrami siedmiu przęseł sklepienia nawy głównej i prezbiterium kolegiaty stargardzkiej namalowane zostały muzykujące anioły