Fragment XVIII-wiecznej polichromii kaplicy Trzech Króli