XV-wieczne polichromie kaplicy Mildenitzów w obejściu prezbiterium kolegiaty Mariackiej – strona północna