Fragment XV-wiecznej polichromii kaplicy Mildenitzów – orzeł, będący symbolem św. Jana Ewangelisty