Fragment XV-wiecznej polichromii kaplicy Mildenitzów – skrzydlaty człowiek, symbol Mateusza Ewangelisty