Ołtarz główny zabezpieczony podczas prac konserwatorskich wnętrza kolegiaty