Prezbiterium kolegiaty z barokowym ołtarzem głównym z 1663 r.