Prezbiterium kolegiaty Mariackiej otacza powyżej poziomu arkad galeryjka triforyjna