Gotycka Madonna z Dzieciątkiem – fragment dawnej szafy ołtarzowej