Południowa nawa boczna w trakcie prac konserwatorskich