Końcowy etap prac konserwatorskich malatury sklepienia