Nawa główna – widok od zachodu w kierunku prezbiterium