Ciąg ośmiobocznych filarów północnej strony nawy głównej