Granitowe kolumny w wejściu do kaplicy w obejściu prezbiterium